Решения

BCM

Иновативно комплексно решение за управление на комуникациите с клиенти и контрагенти на всяка една компания, разработено от специалистите на Варна Дейта Център.
BCM е SaaS (софтуера като услуга) облачно базирано решение, което го прави достъпно от всяка точка с осигурена интернет свързаност. За осъществяването на комуникацията системата използва съвременните IP базирани комуникационни технологии (SIP + IP PBX) от което произтичат неговите основни предимства: сигурност, надеждност, гъвкавост, скалируемост и икономичност.
 
Модули на BCM:
 • Модул за управление на отношенията с клиенти и контрагенти (CRM) - Информацията за клиента и/или контрагента се съхранява в база данни и включва досие за клиента, подробна история на проведените обаждания, описание на събитията и задачите свързани с него;
 • Комуникационен модул - приемане на входяща (Inbound) или осъществяване на изходяща (Outbound) електронна комуникация с вътрешни и външни клиенти, и контрагенти;
 • Информационен модул - анкетна форма - провеждане на кампании, събиране и обработване на произволна клиентска информация за продукти, услуги, заявки и т.н.;
 • База знания – модул разработен на основата на CMS (система за управление на съдържанието). Възможност за създаване на документи чрез текстови редактор, прикачване на файлове или снимки;
 • Репортинг – извеждане на справки за работата на кол центъра и оценка на служителите.
 
Функции на BCM:
 • Управление и регистриране на входящи и изходящи повиквания, електронни съобщения;
 • Изграждане и поддържане на клиентски профили (история) на база информация за контакт и регистрирани процеси;
 • Планиране и задаване на задачи за работа (квоти) и изготвяне на справки, чрез филтриране на клиентската база по произволни критерии;
 • Директен контрол над процеса на провеждане на телефонен разговор през интерфейса на системата;
 • Запис на всички процеси, свързани с информационното обслужване на всеки отделен контакт;
 • Организиране и координиране на графици за задачи;
 • Запис на телефонните разговори.
Осъществяване на комуникацията с BCM:
 • Поддръжка на групи с определени достъпи;
 • Разпределение на потребителските групи според различни критерии;
 • Управление на достъпа до клиентската база данни;
 • Администриране достъпа на потребителите до продукти, услуги, кампании, дейности;
 • Бързо и лесно внедряване на нови бази данни:
  • клиенти и партньори;
  • продукти и услуги;
  • кампании и дейности.
Основни характеристики и предимства на BCM:
 • Функционалност – лесен и удобен интерфейс, не изискващ задълбочени познания в ИТ сферата, позволяващ бърза навигация и системно администриране;
 • Гъвкавост – първоначално могат да бъдат внедрени само най-необходимите в момента модули, а в последствие да се добавят модули и функционалности;
 • Надеждност – записване и архивиране на цялата бизнес комуникация;
 • Практичност – намаляване на бизнес разходи и подобряване бързината за отговор на повикванията към центъра за обслужване на клиенти;
 • Мобилност – приложението е достъпно по всяко време и от всяко място с единствено условие - връзка към Интернет;
 • Облачно базиран – бързо и лесно мащабиране според нуждите;
 • Увеличава значително нивото на клиентска удовлетвореност;
 • Лесно и бързо въвеждане – без необходимост от инсталиране и настройка;
 • Хардуерно независим – без специални изисквания към хардуера.

информация

BCM е разработен, като разпределено многослойно клиент-сървър приложение.
Клиентската част е десктоп приложение QT Framework 4.8 с вградени браузър QWebView и PJSIP v1.12.
Съпътстващи технологии и програмни езици:
HTML 5, jQuery 1.8, Adobe Shockwave Flash.
Комуникационната част включва IP централа с MySQL база данни и уеб-базирано приложение, реализирано на ASP.Net Web Forms 3.5, с Backend MSSQL 2012 R2 сървър на бази данни.
Съпътстващи технологии и програмни езици:
C# v3.5, LINQ for SQL, ADO.Net v3.5, XML, .Net Webservices.

следващаBCM Power Manager