Колокация

Колокация: разполагане на сървър или комуникационно оборудване, собственост на клиента в технологичен център.
Предимства на колокацията:
  • Нулеви капиталови и по-ниски оперативни разходи
  • Висока надеждност
  • Сигурност
  • Използване на скъп експертен персонал само при нужда
  • Безпроблемно евентуално преместване на офисите на клиента (закриване или отваряне на нови)
  • Пълен контрол над собствения софтуер и хардуер